Dzień Języka Ojczystego

562

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień Języka Ojczystego.

Wszystko rozpoczęło się jeszcze przed feriami. Najpierw starsze klasy, potem młodsze na języku polskim mówiły o wyjątkowości polszczyzny łamiąc sobie języki na zdaniach typu: „No cóż, że ze Szwecji”, „Szedł Sasza szosą suchą” czy powtarzając wiersz o chrząszczu, który nie chciał już brzmieć w trzcinie tylko się w niej tarzać.

27 lutego był dniem oficjalnych obchodów w naszej szkole. Rano gościliśmy panią Beatę Kiszkę-Pytel – doktor nauk humanistycznych z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Klasy IV-VI usłyszały wykład O imionach dawniej i dziś, a uczniowie gimnazjum, liceum oraz klas VII-VIII wsłuchali się w Antroponomastykę bez tajemnic. Przekazane treści wzbudziły wiele emocji, szczególnie, kiedy mowa była o pochodzeniu imion. Wiele osób dowiedziało się czegoś nowego na temat etymologii swojego imienia.

W południe na szkolnym boisku zgromadziły się dwuosobowe drużyny z klas IV-VIII, aby wziąć udział w Podchodach z polszczyzną w tle. Biegając po ogrodzie, uczniowie m.in. sprawdzali poprawność zapisanych zdań, tłumaczyli związki frazeologiczne i zmagali się z ortografią.

Ostatnim punktem obchodów Dnia Języka Ojczystego był Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów budynku nr III. Siostra Benedykta Łaznowska oraz pani Dorota Bożętka z wielką uwagą wysłuchiwały deklamacji uczennic klas czwartych, piątych i szóstych.

A poza tym…

Dbamy o poprawność językową każdego dnia, nie tylko 21 czy 27 lutego. Pomagają nam w tym gazetki polonistyczne, towarzyszące nam cytaty oraz duma z tego, że mówimy jednym z najtrudniejszych języków na świecie!

Paniom Dorocie Bożętce oraz Faustynie Kubicy dziękujemy za organizację i przeprowadzenie całego dnia!