poniedziałek, 20.05.2024

LAUREACI

konkursów i olimpiad

w roku szklonym 2019/2020

Sukcesy uczniów

SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

język polski matematyka j. angielski
kraj 59% 46% 54%
woj. śląskie 59% 46% 55%
Rybnik 56,7% 45,5% 55%
Szkoła 75,04% 74,3% 79,8%

 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
do III etapu zostali zakwalifikowani:

z chemii:
Paweł Niedobecki 8A – LAUREAT

z geografii:
Kamil Romanik 8B  – LAUREAT
Paweł Niedobecki 8A

z matematyki:
Krzysztof Chowaniec 7A – LAUREAT
Szymon Wątroba 7B

z języka angielskiego:
Jackson Landon 6B

Inne konkursy

Oliwier Korus 8B:
– PIERWSZE miejsce w etapie rejonowym XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych

Ignacy Smolnik 7A:
– DRUGIE miejsce w etapie rejonowym XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych

Nadia Guzik 7B:
– TRZECIE miejsce w etapie rejonowym XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych

Antonina Żukowska 4A:
– PIERWSZE miejsce w konkursie plastycznym „Moja podróż przez baśniowy las” ­ – organizator dwutygodnik „Las Polski”
– DRUGIE miejsce
w konkursie plastycznym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Wojewody Opolskiego
– wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie plastycznym Hej, przygodo! – organizator Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu
kwalifikacja do wystawy w XVII edycji konkursu pt. „Z kwiatami przez wieki”  – organizator Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku
– wyróżnienie w regionalnym konkursie plastycznym: Jan Paweł II – ilustracja do cytatu

Maja Pietryga 4A:
– kwalifikacja do wystawy w XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „Moje spotkanie z folklorem” – organizator Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku

Bartosz Czyż 4A:
– PIERWSZE miejsce w Otwartych Mistrzostwach Rybnika w JUDO

Ignacy Smolnik 7A, Wiktor Szymura 7A i Igor Stasiak 7B
PIERWSZE miejsce w teście wiedzy o Kolonii nad Renem
Projekt Deutsch-Land, czyli wędrówka po landach – IV edycja
Organizator: Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Grupa dziewczyn:
Olga Kulesza 8A, Urszula Wolf 8A, Zofia Sopel 8B, Julia Wieja 7A, Agata Troszka 7A PIERWSZE miejsce w klasyfikacji drużynowej zawodów miejskich
Pływanie Drużynowe Dziewcząt Igrzyska Młodzieży Szkolnej ŚLSZS 2019/2020

Drużyna dziewcząt
TRZECIE miejsce w klasyfikacji drużynowej
Badminton Igrzyska Młodzieży Szkolnej ŚLSZS 2019/2020

Sukcesy uczniów

LICEUM:

Ogólnopolski Ranking Liceów Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy” w 2020 przysługuje nam tytuł “Srebrnej Szkoły 2020
Zajmujemy 3 miejsce w Rybniku, 24 miejsce w województwie śląskim oraz 217 miejsce w kraju wśród najlepszych liceów w Polsce

Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe
do II etapu zakwalifikowali się:

z geografii:
Krystyna Syty 2b
Wojciech Kondrot 3b

z historii:
Martyna Albińska 3a

Pozostałe konkursy:

Krystyna Syty 2b:
– laureatką etapu okręgowego XLVI Olimpiady Geograficznej
– kwalifikacja do etapu centralnego w Gdyni tejże olimpiady

Łucja Okoń 2b:
– laureatką trzeciego miejsca XXX Olimpiady Teologii Katolickiej na etapie diecezjalnym

Joanna Martynus 3b
DRUGIE miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Górnym Śląsku
w nagrodę pojedzie do Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Parlamentu RP w Warszawie, otrzymała indeks na Uniwersytet Śląski

Łukasz Kosior 2b:
uzyskał Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Amelia Gaszka 1e:
TRZECIE miejsce w Etapie Rejonowym XXVIII Edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

Jan Żukowski 1e:
DRUGIE miejsce w IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze Zakątki Naszej Ojczyzny”- organizator Fundacja Sióstr Nazaretanek w Warszawie

Patrick Gawron 2a:
– kwalifikacja do etapu okręgowego XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego

Wojciech Pokój 3a:
 – kwalifikacja do III etapu (finału) Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki

Paweł Heryszek 1a, Kamil Kuna 2b, Karol Stolarski 2b
 kwalifikacja do II etapu IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego „Sakrament Eucharystii w prawie kanonicznym”

Aleksandra Pietryszyn 2b
kwalifikacja do II etapu okręgowego z Olimpiady Przedsiębiorczości

 

Skip to content