środa, 16.06.2021

CZERWIEC 2021

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
1. WT *”Dzień bez pytania” dla uczniów i niespodzianka dla wszystkich
z okazji Dnia Dziecka
2. ŚR  
3. CZ BOŻE CIAŁO –  dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Uroczystość Bożego Ciała

4. PT Dzień dodatkowo wolny od zajęć lekcyjnych
5. SB  
6. ND
7. PN
8. WT  
9. ŚR
10. CZ  
11. PT
12. SB
13. ND
14. PN *Spotkanie dyrektora z Rodzicami dzieci przyjętych do klas 1AB SP, on-line godz. 17.00,

Zakończenie klasyfikacji rocznej (wystawienie ostatecznych ocen rocznych SP i LO)

15. WT
16. ŚR
17. CZ  
18. PT
19. SB
20. ND
21. PN *Termin oddania do sekretariatu dzienników zajęć pozalekcyjnych

*Konferencja klasyfikacyjna RP LO, godz. 13.45 (w tym dniu 8 lekcji skróconych w LO + 7-8 SP)

*16.30 – Konferencja klasyfikacyjna RP SP 1-8

22. WT  
23. ŚR
24. CZ *lekcje 1-5 bez zmian. Odwołanie lekcji 6-8 w SP i LO

Konferencja plenarna RP (LO+SP), godz. 13.00

25. PT  Uroczystość zakończenia roku szkolnego (SP+LO)

(plan uroczystości zostanie przesłany za pośrednictwem LIBRUSA)

26. SB
27. ND
28. PN
29. WT
30. ŚR

 

 

 

 

 

Nasza szkoła

Okiem Leśnika - felietony

Skip to content