środa, 24.04.2019 -

MARZEC 2019

30. SB Spotkanie dyrektorów szkół urszulańskich, Poznań, s. A. Duszyńska

Szkoła Katechetów Parafialnych

31. ND Spotkanie dyrektorów szkół urszulańskich, Poznań, s. A. Duszyńska

 

KWIECIEŃ 2019

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
1. PN *I dzień rekolekcji wielkopostnych dla kl. 1 i 2 LO

*I dzień rekolekcji wyjazdowych dla kl. 3abLO

2. WT *II dzień rekolekcji wielkopostnych dla kl. 1 i 2 LO

*II dzień rekolekcji wyjazdowych dla kl. 3abLO

3. ŚR *III dzień rekolekcji wielkopostnych dla kl. 1 i 2 LO

*III dzień rekolekcji wyjazdowych dla kl. 3abLO

4. CZ *Spowiedź kl. 1-6 SP
5. PT * Godz. 8.00 –  spotkanie dla uczniów klas 8 SP na temat procedur egzaminu ósmoklasisty

*Msza Święta dla SP 1-6 – I Piątek Miesiąca, godz. 9.30

*Urodziny Wychowawcy kl. 3aLO, gab. PL (7-8 lekcja) oraz kl. 1aLO, gab. G7 (6 i 7 lekcja), Msza Św. 12.30

6. SB Wielkopostny dzień skupienia dla nauczycieli i pracowników ZSU, godz. 14.30 – 20.00,
7. ND Wyjazd uczniów w ramach programu Erasmus + do Hiszpanii
8. PN *Apel o Katyniu w LO

*Spotkanie z Maturzystami (procedury maturalne), (AULA), godz. 8.00

*Urodziny Wychowawcy kl. 4B SP, Msza Św. 7.50 (1 i 2 lekcja)

*Konsultacje z nauczycielami SP, godz. 16.30 (wychowawcy klas SP 1-3), godz. 17.00 (wychowawcy klas SP 4-6), godz. 17.45 – wszyscy Nauczyciele uczący w SP 1-6

Wyjazd uczniów w ramach programu Erasmus + do Hiszpanii

Zakończenie klasyfikacji uczniów kl. 3ab LO i wystawienie ocen rocznych

9. WT *Apel o Katyniu w GIM i 7-8 SP

*Apel o Katyniu w 4-6 SP  

 „Wiem, rozumiem, pomagam” konkurs dla uczniów SP 4-6

*Narady dyrektorów, godz. 8.30 oraz szkolenie na temat egzaminu maturalnego OKE, godz. 10.00,

Wyjazd uczniów w ramach programu Erasmus + do Hiszpanii

10. ŚR Msza Święta dla uczniów kl. III ABC GIM, godz. 7.30

*Egzamin gimnazjalny, część humanistyczna

*Kiermasz Misyjny, SP 4-6

Wyjazd uczniów w ramach programu Erasmus + do Hiszpanii

11. CZ *Egzamin gimnazjalny, część matematyczno – przyrodnicza

*Kiermasz Misyjny, SP 4-6

Wyjazd uczniów w ramach programu Erasmus + do Hiszpanii

12. PT LO – lekcje odwołane, GIM (egzamin gimnazjalny), SP – lekcje według planu

*Egzamin gimnazjalny, część z języka obcego nowożytnego

*Urodziny Wychowawcy kl. 3B SP oraz kl. 6A SP ((1 i 2 lekcja), Msza Św. 7.50

*Kiermasz Misyjny, SP 4-6

Wyjazd uczniów w ramach programu Erasmus + do Hiszpanii

Szkoła Katechetów Parafialnych

13. SB Szkoła Katechetów Parafialnych

Wyjazd uczniów w ramach programu Erasmus + do Hiszpanii

14. ND NIEDZIELA PALMOWA
15. PN Msza Święta dla uczniów kl. 8ABC, godz. 7.30

*Egzamin ósmoklasisty, język polski, godz. 9.00

*Konferencja klasyfikacyjna kl. 3abLO, godz. 15.10 – uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący w LO

16. WT *Egzamin ósmoklasisty, matematyka, godz. 9.00

*Życzenia świąteczne w Kurii, KO i UM (dyrektor, samorząd uczniowski)

17. ŚR *Egzamin ósmoklasisty, język obcy nowożytny godz. 9.00

*wyjście do kina kl. III GIM+ 7SP (godz. 8.30 – 11.30)

Życzenia świąteczne w szkole, w tym dniu lekcje skrócone dla GIM i LO

– godz.9.30 Spotkanie świąteczne w auli dla SP 1-3 (życzenia), budynek III

– godz. 10.30 Spotkanie świąteczne w auli dla SP 4-6 (życzenia), budynek III, Samorząd

– godz. 12.00 Spotkanie świąteczne dla GIM i 7-8 SP (życzenia), aula, bud. I (Samorząd)

– godz. 12.30 Spotkanie świąteczne dla LO (życzenia), aula, bud. I (Samorząd)

18. CZ PRZERWA ŚWIĄTECZNA
19. PT PRZERWA ŚWIĄTECZNA
20. SB PRZERWA ŚWIĄTECZNA
21. ND WIELKANOC
22. PN PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23. WT PRZERWA ŚWIĄTECZNA
24. ŚR
25. CZ
26. PT *Pożegnanie klasy 3abLO (lekcje skrócone dla GIM i LO; w tej uroczystości uczestniczą tylko uczniowie LO i wszyscy nauczyciele uczący w LO):     

11.40 – Msza Św. w intencji uczniów klasy 3abLO, spotkanie w auli, przedstawienie kl. 2abLO

Apel z okazji Tygodnia Biblijnego, SP 4-6

27. SB Dzień otwarty w LO, godz. 10.00 (samorząd uczniowski LO, nauczyciele)
28. ND
29. PN *Apel wspólny dla LO i GIM i kl. 7-8 SP z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

*Apel dla SP 1-3 z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (odp. kl. 1B SP)

*Apel dla SP 4-5 z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (odp. kl. 4B SP)

30. WT *Przygotowanie sal do egzaminu maturalnego

 

Nasza szkoła

Okiem Leśnika - felietony