wtorek, 24.11.2020 -

 LISTOPAD 2020

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
1. ND Wszystkich Świętych
2. PN
3. WT
4. ŚR
5. CZ
6. PT  
7. SB
8. ND
9. PN *Apel Patriotyczny dla SP 1-3 SP z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości, odp. kl.1A SP

*Dzień Patriotyczny dla SP 4-6 z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości,

10. WT *Apel Patriotyczny dla LO oraz 7-8 SP (godz. 7.50 – 8.45) z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości,
11. ŚR Dzień ustawowo wolny od zajęć
12. CZ *godz. 15.45 – szkolenie „Edukacja zdalna z Energią” dla nauczycieli SP (online)
13. PT  
14. SB
15. ND
16. PN Wywiadówka SP 1 – 3, godz. 17.00 (online)
17. WT *konkurs klas 4-6 SP „No Wast” ekologia

Wywiadówka SP 4-6, godz. 16.30 (online)

Wywiadówka SP 7-8 i LO , godz. 17.00 (online )

18. ŚR
19. CZ *Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych oraz powiadomienie uczniów i Rodziców (wszyscy nauczyciele)
20. PT *Urodziny Wychowawcy, kl. 2d LO, Msza Św. 12.30 w kaplicy, 6-7 lekcja (jeśli wróci nauczanie stacjonarne)
21. SB
22. ND
23. PN *Konferencja RP, godz. 15.15 – online
24. WT
25. ŚR
26. CZ   
27. PT  
28. SB
29. ND I Niedziela Adwentu
30. PN

 

Nasza szkoła

Okiem Leśnika - felietony