środa, 21.08.2019 -

LIPIEC 2019

 DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
1. PN
2. WT
3. ŚR
4. CZ 04 lipca 2019r. (wtorek) – wydawanie maturzystom świadectw maturalnych w gab. H, od g.12.00
5. PT
6. SB
7. ND
8. PN
9. WT
10. ŚR
11. CZ  
12. PT
13. SB
14. ND
15. PN
16. WT *Krawcowa bierze miarę na mundurki galowe dziewczyn:

godz. 10.00 – 12.00 – dziewczyny klas pierwszych liceum (salka jadalna)

17. ŚR *Krawcowa bierze miarę na mundurki galowe dziewczyn:

godz. 10.00 – 12.00 – dziewczyny klas pierwszych liceum (salka jadalna)

18. CZ
19. PT
20. SB
21. ND
22. PN  
23. WT
24. ŚR
25. CZ Kandydaci przyjęci do liceum 3-letniego (po gimnazjum) i 4-letniego (po szkole podstawowej), którzy nie wybrali naszej szkoły jako szkoły I wyboru są zobowiązani do napisania testu językowego w celu przyporządkowania do grupy zaawansowania:

godz. 10.00 – test z języka angielskiego

godz. 11.00 – test z języka niemieckiego lub francuskiego

26. PT  
27. SB
28. ND
29. PN  
30. WT  
31. ŚR  

 

 

SIERPIEŃ 2019

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
19. PN  
20. WT *Poprawkowe egzaminy maturalne, ustne i pisemne, w naszej szkole i w IV LO, godz. 9.00.
21. ŚR  *Konferencja dla dyrektorów szkół katolickich org. przez RSK, Częstochowa
22. CZ  

 

23. PT  
24. SB
25. ND
26. PN Godz. 10.00 –  egzamin poprawkowy
27. WT *Szkolenie z dziennika elektronicznego dla wszystkich nowozatrudnionych nauczycieli, gabinet informatyczny, godz. 8.30

*Szkolenie z dziennika elektronicznego dla Wychowawców (obowiązkowe dla nowych Wychowawców, fakultatywne dla pozostałych), godz. 10.00

*godz. 10.00 – spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych

28. ŚR *Konferencja szkoleniowa RP: „Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole” , godz. 9.00 (aula)

 

*Szkolenie wstępne i okresowe z BHP dla wszystkich nowozatrudnionych nauczycieli i pracowników oraz okresowe, gabinet G5, godz. 11.15

Zaplanować spotkania zespołów przedmiotowych i zespołu ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej

29. CZ *godz. 8.30 – spotkanie dla Wychowawców

*Konferencja plenarna ZSU, sala gimnastyczna, godz. 10.00 (z przerwą na kawę)

30. PT *Spotkanie z pracownikami administracji i obsługi, gabinet G5, godz. 12.00
31. SB

 

 

Nasza szkoła

Okiem Leśnika - felietony