czwartek, 29.09.2022

WRZESIEŃ 2022

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
1. CZ 8.00 – spotkanie w auli dla klas 1-3,  spotkanie w klasach z wychowawcami 

9.00 – spotkanie  w sali wielofunkcyjnej dla klas 4-6, spotkanie z wychowawcami w klasach

9.00 – spotkanie w auli dla klas 7-8 , spotkanie z wychowawcami w klasach

10.00 – Msza Święta w kościele Ojców Werbistów dla wszystkich uczniów

Po mszy św. spotkanie w auli dla LO, spotkanie z wychowawcami LO w klasach

2. PT  
3. SB  
4. ND  
5. PN *Zebranie Rodziców 1-3 SP-godz. 17.00
6. WT
7. ŚR *Zebranie Rodziców SP kl. 4-6 – godz. 17.00  
8. CZ *Zebranie Rodziców klas 7- 8 SP-godz. 17.00   
9. PT *poświęcenie podręczników kl.7-8 SP, LO godz. 7.50 na apelu, SP 4-6 – w klasach,  SP 1-3 w klasach
10. SB  
11. ND  
12. PN  *Zebranie Rodziców LO, godz. 17.00 
13. WT  *Ostateczny termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu oraz planów rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
14. ŚR Rada Rodziców SP (kl. 1-8), godz. 18.00 (salka jadalna w I budynku),   

Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 

15. CZ *Konferencja RP (LO+SP), godz. 15.15 – plan nadzoru (odp. s. Halina) program wychowawczo – profilaktyczny oraz Szkolny Program Doradztwa Zawodowego 

*Rada Rodziców LO, godz. 18.00 (salka jadalna w I budynku), 

*Pielgrzymka do Rzymu kl. 4abc LO 

16. PT *Pielgrzymka do Rzymu kl. 4abc LO 
17. SB *Pielgrzymka do Rzymu kl. 4abc LO
18. ND *Pielgrzymka do Rzymu kl. 4abc LO 
19. PN *Pielgrzymka do Rzymu kl. 4abc LO 
20. WT *Termin uzupełnienia (min. danych osobowych) dzienników lekcyjnych, założenie arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych LO i SP oraz założenie dzienników zajęć pozalekcyjnych, złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych (odp. nauczyciele, wychowawcy, przewodniczący zespołów przedmiotowych)

*Pielgrzymka do Rzymu kl. 4abc LO 

*Wycieczka do Warszawy kl. 2b LO 

21. ŚR *Pielgrzymka do Rzymu kl. 4abc LO 

*Wycieczka do Warszawy kl. 2b LO

22. CZ * Pielgrzymka do Rzymu kl. 4abc LO
23. PT *Pielgrzymka do Rzymu kl. 4abc LO 
24. SB  
25. ND  
26. PN Spotkanie uczniów kl. 4a,b,c LO dotyczące egzaminu maturalnego, godz. 8.00,
Wymiana Erasmus 
27. WT Wymiana Erasmus 
28. ŚR Wymiana Erasmus 
29. CZ Olimpiada Matematyczna Juniorów-I etap godz. 9.00-10.15 

Spowiedź SP 1-6

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Kiermasz mundurków szkolnych “Od rodzica do rodzica” (16:00 – 17:00)

30. PT Wymiana Erasmus 

 

*Wycieczki integracyjne dla uczniów klas 1abc LO oraz klas 1AB, 4AB  w terminie 19 – 23 września 2022 r

Nasza szkoła

Okiem Leśnika - felietony

Skip to content