sobota, 25.09.2021

WRZESIEŃ 2021

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
1. ŚR 9.00 – spotkanie uczniów z Wychowawcami w klasach dla uczniów kl. 4A, 4B, 6A(budynek III) oraz dla uczniów kl. 1A, 1B, 3A (budynek II)

10.00 – Msza Święta w kościele Ojców Werbistów dla uczniów klas 1 – 6 SP

11.00 – spotkanie uczniów z Wychowawcami w klasach dla uczniów kl. 5A, 5B, 6B (budynek III), dla uczniów kl. 2A, 2B, 3B (budynek II)

10.30 – spotkanie z Wychowawcami w klasach dla uczniów klas 7A, 7B, 8A, 8B, 1aLO, 1bLO

11.30 – Msza Święta w kościele Ojców Werbistów dla uczniów klas 7AB SP, 8AB SP oraz LO

12.30 – spotkanie z Wychowawcami w klasach dla uczniów klas 2aLO, 2bLO, 3aLO, 3bLO, 3cLO, 3dLO, 3eLO

2. CZ Zebranie Rodziców SP kl. 1AB SP-godz. 17.00
3. PT  

 

4. SB
5. ND
6. PN
7. WT
8. ŚR *Zebranie Rodziców SP kl. 4-6 – godz. 17.00 kl. 4A, 5A, 6A,           godz. 17.30 kl. 4B, 5B, 6B (wychowawcy)
9. CZ *Zebranie Rodziców klas 7- 8 SP-godz. 17.00 kl. 7A, 7B, godz.17.30 kl.8B, 8B(wychowawcy)
10. PT  
11. SB  
12. ND
13. PN * Zebranie Rodziców SP kl. 2-3- godz. 17.00 kl. 2A, 3A, godz. 17.30 kl. 2B, 3B (wychowawcy)

*Zebranie Rodziców LO, godz. 17.00 kl. 1 i 2, godz. 17.30 kl. 3 (wychowawcy)

14. WT Dzień Kropki w SP 1-3

*Ostateczny termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu oraz planów rozwoju zawodowego

15. ŚR Rada Rodziców SP (kl. 1-8), godz. 18.00 (salka jadalna w I budynku)
16. CZ *Rada Rodziców LO, godz. 18.00 (salka jadalna w I budynku), 
17. PT *poświęcenie podręczników i tornistrów w ZSU, godz. 8.50 (SP 4-6 – w klasach),  godz. 10.00  (SP 1-3 w klasach)
18. SB  
19. ND  
20. PN *Termin uzupełnienia (min. danych osobowych) dzienników lekcyjnych, założenie arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych LO i SP oraz założenie dzienników zajęć pozalekcyjnych, złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych(odp. nauczyciele, wychowawcy, przewodniczący zespołów przedmiotowych)

*Konferencja RP(LO+SP), godz. 15.15 – program wychowawczo – profilaktyczny oraz Szkolny Program Doradztwa Zawodowego (odp. Zespół Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej)

21. WT
22. ŚR Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” w SP 1-3,
23. CZ  
24. PT  
25. SB  
26. ND *przyjazd grupy młodzieży w ramach projektu Erasmus + (p. M. Wygnał) – 26 września – 02 października
27. PN *Spotkanie uczniów kl. 3deLO dotyczące egzaminu maturalnego, godz. 8.00
28. WT  
29. ŚR  
30. CZ Spowiedź SP 1-6

 

*Wycieczki integracyjne dla uczniów klas 1ab LO oraz klas 1AB, 4AB (odp. wychowawcy klas) w terminie 20 – 24 września 2021 r.   Zamiast wycieczki, klasa może mieć jeden dzień z wychowawcą na terenie szkoły (sala lekcyjna lub ogród).

Nasza szkoła

Prawdziwy człowiek z pasją

Pomagamy bezdomniakom

Czwarta edycja konkursu

Laureaci QUIZU

Zabawa przed nami

Narodowe CZYTANIE

Zapraszamy do BIBLIOTEKI

Wywiadówki

Okiem Leśnika - felietony

Skip to content