czwartek, 24.09.2020 -

WRZESIEŃ 2020

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
1. WT 9.00 – spotkanie uczniów z Wychowawcami w klasach dla uczniów kl. 4A, 4B, 6A (budynek III) oraz dla uczniów kl. 1A, 1B, 3A (budynek II)

10.00 – Msza Święta w kościele Ojców Werbistów dla uczniów klas 1 – 6 SP +7A SP

11.00 – spotkanie uczniów z Wychowawcami w klasach dla uczniów kl. 5A, 5B, 6B (budynek III), dla uczniów kl. 2A, 2B, 3B (budynek II) oraz dla uczniów 7A SP (budynek I)

10.30 – spotkanie z Wychowawcami w klasach dla uczniów klas 7B, 8A, 8B, 1aLO, 1bLO, 2aLO

11.30 – Msza Święta w kościele Ojców Werbistów dla uczniów klas 7B SP, 8AB SP oraz LO

12.30 – spotkanie z Wychowawcami w klasach dla uczniów klas 2bLO, 2cLO, 2dLO, 2eLO, 3aLO, 3bLO

2. ŚR
3. CZ
4. PT  

 

5. SB
6. ND
7. PN *Zebranie Rodziców SP, godz. 16.30 kl. 7A i 7B,  godz. 17.00 kl.8A i 8B, (bud. I)

* Zebranie Rodziców SP kl. 1A, godz. 16.30 i kl. 1B, godz. 17.00 (bud. II)

*Zebranie Rodziców SP kl. 4A, godz. 16.30 i kl. 4B, godz. 17.00 (bud. III)

8. WT *Zebranie Rodziców LO, godz. 16.30 kl. 1a i 1b,  godz. 17.00 kl. 3a i 3b, (bud. I)

* Zebranie Rodziców SP kl. 2A, godz. 16.30 i kl. 2B, godz. 17.00 (bud. II)

*Zebranie Rodziców SP kl. 5A, godz. 16.30 i kl. 5B, godz. 17.00 (bud. III)

9. ŚR *Zebranie Rodziców LO, godz. 16.30 kl. 2d i 2e, godz. 17.00 kl. 2a, 2b i 2c, (bud. I)

* Zebranie Rodziców SP kl. 3A, godz. 16.30 i kl. 3B, godz. 17.00 (bud. II)

*Zebranie Rodziców SP kl. 6A, godz. 16.30 i kl. 6B, godz. 17.00 (bud. III)

10. CZ  
11. PT  
12. SB
13. ND X Tydzień Wychowania, 13-19 września 2020 r.
14. PN Dzień Kropki w SP 1-3 – odp. Wychowawczynie 2AB

*Ostateczny termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu oraz planów rozwoju zawodowego

15. WT  
16. ŚR *Rada Rodziców LO, godz. 18.00 (salka jadalna w I budynku),
17. CZ Rada Rodziców SP (kl. 1-8), godz. 18.00 (salka jadalna w I budynku),
18. PT *Termin uzupełnienia (min. danych osobowych) dzienników lekcyjnych, założenie arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych LO i SP oraz założenie dzienników zajęć pozalekcyjnych, złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych (odp. nauczyciele, wychowawcy, przewodniczący zespołów przedmiotowych)
19. SB  
20. ND  
21. PN Spotkanie uczniów kl. 3abLO dotyczące egzaminu maturalnego, godz. 8.00, aula szkolna

*Konferencja RP (LO+SP), godz. 15.15 – program wychowawczo – profilaktyczny (odp. p. K. Zawadzka i Zespół Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej)

22. WT Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” w SP 1-3, przeniesiony z powodu pandemii
23. ŚR  
24. CZ  
25. PT  
26. SB  
27. ND  
28. PN  
29. WT  
30. ŚR  

 

Nasza szkoła

Weź udział!

Jest LATO więc CZYTAMy!

śniadanie na trawie

Sukces naszej uczennicy

Dzień Maseczki Literackiej

Wystartowaliśmy!

Zebranie rodziców

Okiem Leśnika - felietony