piątek, 22.09.2023

WRZESIEŃ 2023

DM DT WYDARZENIE SZKOLNE
1. PT
2. SB
3. ND
4. PN Rozpoczęcie roku szkolnego:

8.00 – spotkanie w auli dla klas 7-8,  spotkanie w klasach z wychowawcami  

8.00 – spotkanie  w sali wielofunkcyjnej dla klas 4-6, spotkanie z wychowawcami w klasach

9.00 – spotkanie w auli dla klas 1-3 , spotkanie z wychowawcami w klasach

10.00 – Msza Święta w kościele Ojców Werbistów

Po Mszy św. spotkanie w auli dla LO, spotkanie z wychowawcami LO w klasach

5. WT
6. ŚR *Zebranie Rodziców 1-3 SP-godz. 17.00 
7. CZ *Zebranie Rodziców SP kl. 4-6 – godz. 17.00 
8. PT *Zebranie Rodziców klas 7- 8 SP-godz. 17.00 
9. SB
10. ND
11. PN *Zebranie Rodziców LO, godz. 17.00 
12. WT Kiermasz mundurków “Od rodzica do rodzica” godzina 15:00-16:30 (sala wielofunkcyjna budynku 4-6) 
13. SR *Ostateczny termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu oraz planów rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

*Rada Rodziców LO, godz. 18.00 (salka jadalna w I budynku)

14. CZ *Konferencja RP (LO+SP), godz. 15.25 – plan nadzoru, program wychowawczo – profilaktyczny, Szkolny Program Doradztwa Zawodowego  

*Rada Rodziców SP, godz. 18.00 (salka jadalna w I budynku), 

15. PT Dzień KROPKI (SP 1-3) 
16. SB
17. ND
18. PN *Poświęcenie podręczników kl.7-8 SP, LO godz. 7.50 na apelu w auli, SP 4-6 – w klasach,  SP 1-3 w klasach
19. WT
20. ŚR *Termin uzupełnienia (min. danych osobowych) dzienników lekcyjnych, założenie arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych LO i SP oraz założenie dzienników zajęć pozalekcyjnych. 

Złożenie planu pracy:

-zespołu przedmiotowego 

– samorządu uczniowskiego 

-świetlicy 

-biblioteki 

*Spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

21. CZ
22. PT Spotkanie rekreacyjne i modlitewne “Zadomowieni w Bogu”– zaproszeni są chętni rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie (od godz. 18:30)
23. SB
24. ND
25. Spotkanie uczniów kl. 4ab LO dotyczące egzaminu maturalnego, godz. 8.00
26. WT
27. ŚR Dzień chłopaka – samorząd uczniowski, 
28. CZ Spotkanie uczniów kl. 8AB SP dotyczące egzaminu ósmoklasisty 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

29. PT Zjazd Przedstawicieli Oświaty Urszulanek UR-Kokotek
30. SB Zjazd Przedstawicieli Oświaty Urszulanek UR-Kokotek

30.09 – 07.10.2023 wymiana z Gymnasium Calvarienberg Niemcy 

 

*Wycieczki integracyjne dla uczniów klas 1abc LO oraz klas 1AB, 4AB (odp. wychowawcy klas) w terminie ustalonym przez wychowawcę

Nasza szkoła

Wycieczka jak marzenie

Cukiernia u Maturzystów

Szydełkomania

Piękny umysł

nowe książki

Nad Niemnem…

Matematyczna Liga Zadaniowe

Laboratoria Przyszłości

Zdrowe ciało

Skip to content