Profilaktyka – ważne strony internetowe

PROFILAKTYKA WAŻNE STRONY

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

http://fdds.pl/

http://slaska.policja.gov.pl/kat/prewencja/jak-unikac-zagrozen

Profilaktyka uzależnień

http://www.narkomania.org.pl/

http://www.dopalaczeinfo.pl/

http://www.nacomito.com.pl/

http://www.kbpn.gov.pl/portal

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/przeciwdzialamyuzaleznieniom/dzialania/

Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990 (codziennie w godzinach 16.00-21.00)

„Pomarańczowa linia” 801 14 00 68 Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny).

Profilaktyka dotycząca samobójstw:

http://brpd.gov.pl/ksiazki-informatory-poradniki/zapobieganie-samobojstwom-poradnik-dla-nauczycieli-i-innych

http://www.samobojstwo.pl/

Profilaktyka agresji i przemocy::

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

http://www.niebieskalinia.pl/

www.psychologia.edu.pl

http://fdds.pl/

http://www.parpa.pl/

http://www.hfhr.pl/

Linki dotyczące cyberprzemocy:
www.nask.pl
www.safeinternet.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.dbi.pl
www.dyzurnet.pl
www.helpline.org.pl
www.sieciaki.pl
www.przedszolaki.sieciaki.pl