Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa wraz z Liceum tworzą Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku. Jako publiczne i koedukacyjne szkoły katolickie, odwołują się w wychowaniu i kształceniu do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Szkoły realizują program obowiązujący w
szkolnictwie publicznym.

Zespół Szkół Urszulańskich jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej.
Najważniejszym założeniem koncepcji, według której działają nasze szkoły, jest wszechstronny rozwój ucznia (intelektualny, emocjonalny, duchowy).

Co nas charakteryzuje?
1) Katolicki charakter szkoły
2) Bezpieczeństwo i dobry klimat (budynki szkoły są monitorowane)
3) Bardzo dobre wyposażenie gabinetów
4) Mundurki