Informacje o naszej szkole

Szkoła Podstawowa wraz z Liceum tworzą Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku. Jako publiczne i koedukacyjne szkoły katolickie, odwołują się w wychowaniu i kształceniu do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Szkoły realizują program obowiązujący w
szkolnictwie publicznym.

Szkoła Podstawowa jest prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej.
Najważniejszym założeniem koncepcji, według której działa szkoła, to wszechstronny rozwój ucznia (intelektualny, emocjonalny, duchowy).

W Szkole Podstawowej, poza obowiązkowymi zajęciami proponujemy udział w zajęciach pozalekcyjnych – kółkach zainteresowań:

  • taneczne
  • plastyczne
  • muzyczne
  • teatralne
  • sportowe
  • szachowe
  • logicznego myślenia
  • ceramiczne
  • regionalne
  • wolontariat

Co jest charakterystyczne?
1) Katolicki charakter szkoły
2) Bezpieczeństwo i dobry klimat (budynki szkoły są monitorowane)
3) Bardzo dobre wyposażenie gabinetów
4) Mundurki

Ze względu na katolicki charakter naszej szkoły bardzo ważną sprawą jest świadomy wybór
tej szkoły, gdyż powinien on łączyć się z akceptacją zasad wychowania w duchu wartości
chrześcijańskich.