piątek, 3.04.2020 -

Informacje i dokumenty dotyczące rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku
na rok szkolny 2020/2021

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone do odwołania.
Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół.