piątek, 22.03.2019 -

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku
na rok szkolny 2019/2020