środa, 25.11.2020 -

Informacje i dokumenty dotyczące rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku
na rok szkolny 2020/2021

Podział uczniów na klasy

Nie ma możliwości zmian klas.

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej – aktualizacja na dzień 24 kwietnia 2020