sobota, 23.10.2021

Informacje i dokumenty dotyczące rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo!

Na stronie jest opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Rybniku. Potwierdzić wolę uczęszczania należy w terminie od 09 – 15 kwietnia 2021.

W tym celu Rodzic/Opiekun prawny musi dostarczyć  do szkoły  podpisane oświadczenie (załącznik). Można to zrobić na cztery sposoby:

1. przesłać w wiadomości mailowej oświadczenie o treści zamieszczonej poniżej (skopiować tekst i uzupełnić dane) na adres mailowy zsu.urszulanki@gmail.com

2. oświadczenie wydrukować, uzupełnić, podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać mailem (zsu.urszulanki@gmail.com )

3. oświadczenie wydrukować, uzupełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły (na portiernię) w dniach 12 – 15 kwietnia 2021 w godzinach 8.00 – 14.00

4. zgłosić się do szkoły w dniach 12 – 15 kwietnia 2021 w godzinach 8.00 – 14.00 i uzupełnić na miejscu przygotowane przez szkołę oświadczenie (to rozwiązane prosimy zastosować tylko w ostateczności, jeśli nie ma możliwości przesłania oświadczenia za pomocą maila)

Sekretariat będzie w tych dniach otwarty w godzinach od 8.00 – 14.00. Prosimy pamiętać o środkach ochrony –  maseczkach, rękawiczkach oraz o zachowaniu odległości co najmniej 2 metrów od innej osoby.

Lista osób przyjętych

Lista osób nieprzyjętych

Oświadczenie potwierdzające zapis do Szkoły Podstawowej

 

Informacje dotyczące rekrutacji:


 

Szkoła Podstawowa

Wirusoochrona w klasach I – III

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień chłopaka w 2 SP

Galeria zdjęć

Wizyta w schronisku

0

Kto CZYTA – nie błądzi!

0

Dzień chłopaka w 2 SP

0
Skip to content