piątek, 14.06.2024

Urszulanki przybyły do Rybnika w 1923 roku. Prowadziły różne typy szkół dla dziewcząt do 1962 roku, kiedy szkoła została zamknięta przez władze komunistyczne. Po 20 latach przerwy, w 1982 roku zostało rewindykowane Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące. 1 września 2001 roku powstało Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek, które od 2003 roku jest szkołą koedukacyjną.

Prywatne Liceum wygasło z dniem 31 sierpnia 2005 roku, jego miejsce zajęło koedukacyjne Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek.

Od 1 września 2004 roku Gimnazjum i Liceum tworzą Zespół Szkół Urszulańskich.

Od 1 września 2013 roku w  Zespole Szkół Urszulańskich działalność rozpoczęła rozwojowa Szkoła Podstawowa.

W szkole obowiązuje strój codzienny – jednakowy dla dziewcząt i chłopców. Jest to granatowa bluza z logo szkoły po lewej stronie (znak „Serviam”).

Strojem galowym dla dziewcząt jest granatowa bluza z białym kołnierzem marynarskim (w okresie letnim: biała bluza z krótkim rękawem i kołnierzem marynarskim) i spódnica.
Galowy strój dla chłopców, to ciemny garnitur z Logo szkoły na kieszeni marynarki, biała koszula i ciemny krawat.

Grono pedagogiczne tworzy zespół 72 nauczycieli (w tym 9 sióstr) – wszyscy z pełnym przygotowaniem do pracy w szkole, personel pomocniczy – to 27 osób.

W wychowaniu ważne jest dla nas kształtowanie postaw chrześcijańskich i wychowanie patriotyczne. Dlatego dzień rozpoczynamy krótka modlitwą, uczestniczymy w mszach pierwszo piątkowych, staramy się akcentować ważne wydarzenia historyczne poprzez okolicznościowe apele czy gazetki. Na co dzień wymagamy kultury bycia życzliwym, prawdomównym i pomysłowym.

Sale lekcyjne są dobrze wyposażone: uczniowie mogą korzystać z  pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, nowej pracowni fizycznej i chemicznej. Sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne. Sprawnie funkcjonuje biblioteka szkolna, w której uczniowie mają stały dostęp do Internetu.
Najważniejszym miejscem w szkole jest kaplica, w której przeżywamy różne religijne uroczystości.

Uczniowie mają możliwość poznania rówieśników z:
– Lycee Jeanne d’Arc w Mazamet (Francja)
– Marienschule w Hildesheim (Niemcy)
– Instituto Bertacchi w Lecco (Włochy)
Uczniowie brali udział także w projektach Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu (projekt teatralny „Europa zaczyna się we mnie”, wyjazd 2 uczennic gimnazjum w 2004 roku do Caen we Francji na 2-tygodniowe warsztaty historyczne z okazji 60-tej rocznicy desantu Aliantów w Normandii, wyjazd 3 uczniów liceum w październiku do Lwowa na tygodniowe warsztaty „Stwórzmy wspólnotę młodzieżową”).

Podobnie jak inne szkoły, uczestniczymy w projekcie Erasmus+.

Praca z uczniem zdolnym, to przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad. Uczniowie gimnazjum zdobywają tytuły laureatów w Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez śląskie Kuratorium Oświaty, licealiści startują z sukcesem na różnych etapach w olimpiadach przedmiotowych. 

Zarówno w liceum jak i w gimnazjum mamy finalistów Konkursów Biblijnych i Wiedzy Teologicznej.
Każdego roku jeden z uczniów liceum otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Uczniowie angażują się w liczne zajęcia pozalekcyjne – przedmiotowe, sportowe, artystyczne.

Działalność szkoły wspierana jest przez Radę Rodziców. Rodzice uczestniczą w szkolnych uroczystościach, pomagają organizować wyjazdy i imprezy klasowe, wspierają finansowo tworzenie bazy materialnej szkoły.

Nasza szkoła to miejsce dla wszystkich, pragnących znaleźć swoje miejsce. To nie tylko doskonałe warunki do rozwoju i zdobywania wiedzy (szczycimy się 100% zdawalnością matury, licznymi laureatami olimpiad i konkursów wśród naszych uczniów, świetnie i nowocześnie wyposażonymi pracowniami, bardzo bogatą ofertą biblioteki), ale też miejsce do budowania relacji i poczucia własnej wartości w atmosferze wsparcia, zrozumienia i akceptacji.

Tworzymy przestrzeń do poszukiwania i rozwoju pasji, tak nauki, jak po prostu życia – w czasie różnorodnych kół zainteresowań, wyjazdów naukowych i integracyjnych, jak i wymian zagranicznych (współpracujemy ze szkołami z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Indonezji!).
Jesteśmy szkołą publiczną, koedukacyjną, katolicką. Jesteśmy blisko ludzi – w czasie wpieranych przez nas akcji charytatywnych, czy Urszulańskich Dniach Młodych.
Według „Perspektyw” zajmujemy 14 miejsce w województwie, a 2 miejsce w Rybniku.
Dla naszych uczniów, każdego dnia staramy się być numerem 1!
Skip to content