Pedagog i Psycholog

PEDAGOG SZKOLNY, mgr Hanna Mizia

SP 7- 8, GIM i LO Budynek 1 (tel. 32 422 87 50, nr wew. 35)

WTOREK 08:00 – 12:00  
CZWARTEK 12:30 – 15:30 14.20 – 15.05 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
PIĄTEK 13:00 – 16:00 14.20 – 15.20 zajęcia rewalidacyjne

 

PSYCHOLOG SZKOLNY, mgr Justyna Kokot

SP, GiM, LO (tel. 32 422 87 50, nr wew. 35)

PONIEDZIAŁEK 09:00 – 16:00 psychologia 1ab LO (8 lekcja, 14.20 – 15.05)
PIĄTEK 09:00 – 1200  

 

PEDAGOG SZKOLNY, mgr Monika Kawecka

SP 1-3 Budynek 2 (32 422 87 50, nr wew. 47)

PONIEDZIAŁEK 10.30 – 15.00 10.45 – 11.30 Praca z uczniem

13.30 – 14.15 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

WTOREK 10.30 – 14.00 10.45 – 11.30 praca z uczniem

13.30 – 14.15 zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne

ŚRODA 11.00 – 16.00 11.35 – 12.20 zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne

12.25 – 13.10 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

13.30 – 14.15 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

CZWARTEK 09.30 – 14.00 09.40 – 10.25 praca z uczniem

11.40 – 12.25 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

PIĄTEK 08.00 – 10.30 08.00 – 08.45 praca z uczniem

 

PEDAGOG SZKOLNY, s. Benedykta Łaznowska:

SP 4-6, Budynek 3 (32 422 87 50, nr wew. 26)

PONIEDZIAŁEK 09.30 – 10.30

12.30 – 15.30

13.30 – 14.15 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

14.20 – 15.05 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

WTOREK 11.00 – 15.00 13.30 – 14.15 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

14.20 – 15.05 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

ŚRODA 11.00 – 15.00 14.20 – 15.05 zajęcia z komunikacji społecznej
CZWARTEK 09.30 – 10.30

12.30 – 15.30

12.30 – 13.15 praca z uczniem

13.30 – 14.15 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

14.20 – 15.05 zajęcia z komunikacji społecznej

PIĄTEK 08.00 – 12.00  

 

PEDAGOG SZKOLNY, mgr Katarzyna Zawadzka

SP 7- 8, GIM i LO Budynek 1 (tel. 32 422 87 50, nr wew. 35)

PONIEDZIAŁEK 08:00 – 16:00  
ŚRODA 09:30 – 15:30 14.20 – 15.05 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
CZWARTEK 08:30 – 14:30  

 

Dla komfortu obu stron, w miarę możliwości proszę o wcześniejsze uzgadnianie terminu spotkania – telefonicznie lub osobiście.