środa, 18.09.2019 -

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek dla absolwentów szkoły podstawowej

Dokumenty i informacje dotyczące rekrutacji:

Na rozmowę kandydatów (wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi) z wicedyrektorem szkoły, dla których nasza szkoła jest szkołą I wyboru  należy umówić się wcześniej: telefonując pod numer 32 42 23 740 wew. 33.

Elektroniczny nabór – strona internetowa

Co nowego w naszym liceum?

Nasze sukcesy