wtorek, 24.11.2020 -

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek

 

Dokumenty i informacje dotyczące rekrutacji:

W sprawie rekrutacji można kontaktować się telefonicznie:

tel:  (32) 422 87 50 wew. 33    lub mailowo: rekrutacjazsurybnik@gmail.com

Dokumenty pobrane ze strony internetowej szkoły ( zakładka ”rekrutacja”) – wypełnione i podpisane – należy dostarczyć do sekretariatu osobiście lub zeskanowane (ewentualnie zdjęcie)  przesłać na adres: rekrutacjazsurybnik@gmail.com

Dokumenty wygenerowane w systemie rekrutacji elektronicznej – wypełnione i podpisane – należy dostarczyć do sekretariatu osobiście lub przesłać poprzez system rekrutacji elektronicznej podpisanym profilem zaufanym przez obojga rodziców / opiekunów prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą rekrutacji – PREZENTACJA

Nabór elektroniczny – strona internetowa (link)

Co nowego w naszym liceum?

Nasze sukcesy