Osiągnięcia Uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021

354

Osiągnięcia Uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła Podstawowa:

Do etapu Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego zakwalifikowali się uczniowie:

  • Z Fizyki: Krzysztof Chowaniec 8A
  • z Matematyki: Krzysztof Chowaniec 8A, Paweł Owczarz 8A, Szymon Wątroba 8B

Julian Pardej 1A – srebrny medal w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
(organizator: PENTEL)

Do II etapu Ogólnopolskiej  OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ „JUNIOR” zakwalifikowali się uczniowie: Krzysztof Chowaniec 8A, Paweł Owczarz 8A, Szymon Wątroba 8B, Faustyna Kukułka 8B

Katarzyna Popek 3B:
– 
pierwsze miejsce w regionalnym konkursie fotograficznym: Z książką mi do twarzy

Zuzanna Nowara 7A:
– projekt Zuzanny wygrał konkurs na logo Sarvlam projektu Erasmus+ – Wymiana Dobrych Doświadczeń

Antonina Żukowska 5A: 
– pierwsze miejsce w konkursie: Widok na podwórze (organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu)
– pierwsze miejsce w konkursie: Tęsknię za… (organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu)
– 
nagroda w XVI Rejonowym Konkursie Plastycznym: Idzie Wiosna (organizator: Zespół Edukacyjno-Artystyczny „Przygoda” w Rybniku)
– wyróżnienie w XIX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym: Darujmy światu pokój (organizator: Oświęcimskie Centrum Kultury)
– wyróżnienie w konkursie: Pocztówka do Mikołaja (organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu)
– wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym: Śladami Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego (organizator: Biuro Poselskie poseł Joanny Borowiak we Włocławku)
– wyróżnienie w XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: Mój Brzechwa (organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie)
– wyróżnienie w konkursie: Mój ulubiony bohater literacki (organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku)

Liceum:

Krzysztof Dyrbuś 2e – Laureat I miejsca w X Olimpiadzie Wiedzy o Górnym Śląsku

Łucja Okoń 3b – V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Nagrodę Giętkiego Pióra z inspiracji pisarstwem Karola Wojtyły w 100 rocznicę urodzin

Joanna Turek 2e – zakwalifikowana do zawodów II stopnia z Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Jan Żukowski 2e – bohater artykułu w czasopiśmie „Nowiny” z 30 września 2020: Rośnie nam zdolny wynalazca

Klaudia Śmieja 2c – w kalendarzu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia na 2021 rok wykorzystano pracę konkursową Klaudii Śmieja. Jest ozdobą kwietnia.
Praca nosi tytuł: Pod opieką Anioła Stróża

Michał Konopka 2d oraz Zuzanna Weronika Grochla 2c – otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Krystyna Syty 3b – uzyskała Stypendium Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania, przeszła do II etapu 67 Olimpiady Chemicznej

Mateusz Twardawa 2a – wygrał Rybnicką Młodzieżową Ligę Tenisa Ziemnego oraz zajął II miejsce w Turnieju Masters RMTLZ.

Magdalena Grzybek 1b – w Mistrzostwach Śląska w pływaniu, w kategorii do lat 15 lat zdobyła 3 medale

W Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej, Krystyna Syty 3b LO, Michał Konopka 2d LO, zakwalifikowali się do 3 etapu
Krystyna Syty 3b LO zakwalifikowała się do II Etapu 67 Olimpiady Chemicznej oraz drugiego etapu Olimpiady Fizycznej.
Joanna Turek 2eLO zakwalifikowana do zawodów II stopnia z Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.