Urszulańscy goście z Lublina

13 kwietnia gościliśmy nauczycieli z urszulańskiej szkoły w Lublinie. Spotkanie służyło wzajemnej wymianie doświadczeń i dzieleniu się dobrymi praktykami, które mogą pomóc w doskonaleniu warsztatu pracy. Było również okazją, aby pokazać gościom Rybnik. Ufamy, że był to pierwszy krok w zawiązaniu ściślejszej współpracy.