Kontakt

Zespół Szkół Urszulańskich w którego skład wchodzą: 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR

Adres korespondencyjny:

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

ul. 3 Maja 22

44-200 Rybnik

tel. 32 4228750

fax. 32 42 38 333

mail: urszulanki@urszulanki.rybnik.pl

Konta bankowe:

Konto Rady Rodziców Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR

Nazwa banku: Rybnicki Bank Spółdzielczy

82 8455 0000 3001 0002 3243 0001

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

Nazwa banku: Rybnicki Bank Spółdzielczy

95 8455 0000 3001 0035 7188 0001

Konto Zespołu Szkół Urszulańskich

Nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Rybniku

17 1500 1214 1212 1006 1239 0000