Pierwsza w Europie

3 maja świętować będziemy kolejną już rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, która – jak podczas porannego apelu przypomniały uczennice klasy 3a LO, Matylda i Ania – była bardzo wielkim osiągnięciem jako pierwsza konstytucja w Europie i druga w świecie. Mogła postawić Polskę w czołówce nowoczesnych państw. Zamiast tego – z powodu sprzeciwu stronnictwa hetmańskiego, które poprosiło carycę Katarzynę o pomoc w powstrzymaniu niechcianych reform – doprowadziło do wojny, obalenia konstytucji i II rozbioru Polski.
Święto Konstytucji 3 maja więc to przypomnienie nie tylko sukcesu polskiego parlamentaryzmu, ale także zdrady narodowej dokonanej w imię ochrony prywatnych interesów. To, co się wydarzyło, niesie przestrogę przed krótkowzrocznością polityczną, która zaprzepaścić może szansę na lepsze jutro.