Doświadczenie misyjne w Brazylii

W ramach kolejnych zajęć misyjnych dzieci świetlicy 3AB SP gościły Panią Dominikę Zdrzałek, nauczycielkę chemii w naszym ZSU. Pani Dominika z wielkim zapałem i zaangażowaniem podzieliła się swym doświadczeniem misyjnym w Brazylii, gdzie spędziła dwa miesiące zeszłorocznych wakacji jako wolontariuszka katolickiego stowarzyszenia Shalom tzn. pokój. Wraz z tamtejszymi misjonarzami organizowała różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży z ubogiej dzielnicy Chaves w Amazonii, m.in. gry na gitarze czy przygotowywanie posiłków. Najważniejsze jednak była sama obecność pośród nich. Okazało się, że nawet bariera językowa nie stanowiła w tym problemu. Spotkanie to z pewnością poszerzyło nam wszystkim świadomość jakości i warunków życia tych dzieci. Ufamy też, że wpłynie na postawę wdzięczności za wszystko co mamy, a jest tak dla nas oczywiste jak: codzienne posiłki, czysta woda, dostęp do edukacji, obecność i troska rodziców, którzy wszystko to zapewniają.