Kwalifikacja do finału Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Miło nam poinformować, że Aleksandra Nowacka z klasy 3a LO, zakwalifikowała się do finałowego etapu XIII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku.

Zawody finałowe składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na wypełnieniu specjalistycznego testu, obejmującego wiedzę i umiejętności z każdej z czterech dziedzin:

  • geografii regionu (treści przyrodnicze i społeczno-gospodarcze),
  • historii Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii po 1740 roku,
  • literatury dotyczącej regionu oraz dialektu śląskiego,
  • sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Do części ustnej zakwalifikują się uczestnicy, którzy w części pisemnej spełnią następujące kryteria:

  • przystąpili do testu w każdej z czterech dziedzin,
  • w każdej części tematycznej uzyskali co najmniej 20% punktów możliwych do uzyskania w danej części,
  • łącznie uzyskali co najmniej 50% punktów z sumy uzyskanej przez najlepszego uczestnika.

Część ustna odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej. Zadaniem uczestników będzie przedstawienie swojej pracy konkursowej w formie prezentacji (około 8-10 minut monologu ucznia) oraz udzielenie odpowiedzi na 2 pytania jury (około 5 minut).

Laureaci konkursu Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą zdobyć promesy indeksów Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego na kilku kierunkach.

Oli gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!