COMENIUS 2012-2014

Tematem obecnego projektu jest ‘Schools for human rights – Schools with Courage’, co można przetłumaczyć – Szkoły a prawa człowieka – szkoły z odwagą’. Przez najbliższe dwa lata będziemy współpracować ze szkołami w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Szwajcarii. Projekt ma być realizowany w trakcie  wymian dwustronnych oraz 4 spotkań organizowanych w różnych państwach z udziałem reprezentantów z wszystkich szkół partnerskich. Międzynarodowe spotkania wszystkich szkół partnerskich odbywać się będą w Genewie – Szwajcaria  (jesień 2012), Sheffield – – Wielka Brytania (wiosna 2013), Slavkov u Brna – Czechy (jesień 2013), Rybnik- Polska (wiosna 2014).

Relacje z wymian dwustronnych jak i międzynarodowych spotkań wszystkich szkół partnerskich, będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.

Wizyta grupy niemieckiej w Zespole Szkół Urszulańskich odbyła się w terminie 22.10-25.10.2012. 

Relacja z pobytu goœści i warsztatów.

materiały wypracowane w trakcie warsztatów:

Prezentacja dotycząca Praw Człowieka

Wrażenia młodzieży niemieckiej

Przykłady pogwałcenia praw człowieka

Pierwsze międzynarodowe spotkanie z udziałem uczniów i nauczycieli szkół partnerskich z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Szwajcarii i Polski odbyło się w Genewie w terminie 10-15.11.2012 .

Relacja z naszego pobytu w Genewie i warsztatów

Pobyt uczniów Zespołu Szkół Urszulańskich w Bochum 9-12.04.2013.

Relacja z pobytu w Bochum

Drugie międzynarodowe spotkanie z udziałem uczniów i nauczycieli szkół partnerskich z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Szwajcarii i Polski odbyło się w Sheffield (Wielka Brytania) w terminie 24-27.02.2013.

Relacja z pobytu w Sheffield

Wizyta grupy włoskiej w Zespole Szkół Urszulańskich odbyła się w terminie 24-28.09.2013

Relacja z warsztatów w Rybniku

Pobyt uczniów Zespołu Szkół Urszulańskich w Lecco (Włochy)  22-26.10.2013

Relacja z pobytu i warsztatów w Lecco

Czwarte międzynarodowe spotkanie z udziałem uczniów i nauczycieli szkół partnerskich z Niemiec, Włoch, Francji, Czech, Szwajcarii i Polski odbyło się w Rybniku w terminie 31.03-04.04.2014 

Relacja z pobytu i warsztatów w Rybniku

Materiały wypracowane w czasie warsztatów: