Z wizytą w Kurii

Delegacja Sióstr Urszulanek: s. Przełożona Ewa Pyzik i s. Marcelina Sil oraz przedstawicieli szkoły: p. Dyrektor Małgorzata Dudek i przewodniczący Rady Rodziców p. Robert Radecki udali się dzisiaj do Katowic do ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, ks. Arcybiskupa koadiutora Adriana Galbasa, ks. Arcybiskupa seniora Damiana Zimonia oraz Księży Biskupów pomocniczych z zaproszeniem na Jubileusz 100 lecia przybycia Urszulanek UR do Rybnika i otwarcia pierwszej urszulańskiej szkoły w na Górnym Śląsku, który będziemy świętowali 3 czerwca tego roku. Już dzisiaj od każdego z Biskupów otrzymaliśmy szczególny dar błogosławieństwa bożego.