W tygodniu SERVIAM (3) – podsumowanie

Cały tydzień rozważaliśmy hasło „Serviam” – będę służył/ służyła. Mamy je wypisane na mundurkach, ścianie szkoły, papierze firmowym szkoły, gadżetach rozdawanych i sprzedawanych.

Czy mamy je wpisane też w sercu?

Całotygodniowe prezentacje pokazują, że tak. Wśród nas są ludzie, którzy angażują się w pomoc najuboższym (np. wolontariusze Szlachetnej Paczki). Część z nas pomaga innym odkrywać Boga w świecie, w drugim człowieku i stale dbać o dobre relacje z rówieśnikami (animatorzy Oazy, Dzieci Maryi, ministranci, harcerze). Inspirujemy innych do ciekawych form spędzania czasu wolnego, NIE MUSISZ się nudzić, nie musisz uciekać w wirtualny świat – możesz tańczyć, grać na instrumencie, uprawiać sport….

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”😀 – Będziesz mógł służyć, gdy zadbasz o siebie – swoją duchowość, psychikę i ciało. Pogoda ducha, sprawność, aktywność, silna wola to cechy ćwiczone we wszystkich zaprezentowanych na apelach formach naszego zaangażowania. Te cechy są ważne, gdy wejdziesz w dorosłość. Świat czeka na Twoją gotowość do działania, dookoła są potrzebujący, więc: OCZY SZEROKO OTWARTE – SILNE CIAŁO – ZDROWY DUCH 😄