Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (SP+LO)

9.00 – spotkanie uczniów z Wychowawcami w klasach dla uczniów kl. 4A, 4B, 6A (budynek III) oraz dla uczniów kl. 1A, 1B, 3A (budynek II)

10.00 – Msza Święta w kościele Ojców Werbistów dla uczniów klas 1 – 6 SP +7A SP

11.00 – spotkanie uczniów z Wychowawcami w klasach dla uczniów kl. 5A, 5B, 6B (budynek III), dla uczniów kl. 2A, 2B, 3B (budynek II) oraz dla uczniów 7A SP  (G2 – budynek I)

10.30 – spotkanie z Wychowawcami w klasach dla uczniów klas 7B (G3), 8A (G1), 8B (M1), 1aLO (G), 1bLO (H), 2aLO (M2) (budynek I)

11.30 – Msza Święta w kościele Ojców Werbistów dla uczniów klas 7B SP, 8AB SP oraz LO

12.30 – spotkanie z Wychowawcami w klasach dla uczniów klas 2bLO (A), 2cLO (P2), 2dLO (S), 2eLO (P1), 3aLO (G7), 3bLO (G5) (budynek I)

W kościele Werbistów uczniowie siadają w wyznaczonych dla klas ławkach, zachowując odległości od siebie nawzajem. Wychowawca siada w ławce ze swoją klasą.

Wychowawcy klas 1-6 SP, którzy mają spotkania w klasach przed Mszą świętą, czekają na uczniów przed budynkiem szkoły i wspólnie wchodzą do sali lekcyjnej.

Wszyscy muszą dbać o dystans (odległości między sobą co najmniej 1,5 m) oraz mieć założone maseczki lub przyłbice zakrywające nos i usta!