Wymiana polsko – niemiecka (cz. 6)

W ostatnim dniu wymiany, młodzież polsko-niemiecka wraz z rodzicami i innymi kolegami i koleżankami z ich klas uczestniczyła w nabożeństwie. Słowo Boże oraz modlitwa wiernych czytane były w obu językach. Kolejnym punktem programu był dojazd na lotnisko w Dortmund i przelot do Polski. Na lotnisku w Pyrzowicach uczniów odebrali rodzice.