Szkolny KONKURS

297

Regulamin Szkolnego Konkursu – Święty taki jak Ty

Plik PDF

I Postanowienia ogólne
1. Celem konkursu jest:
a) wspieranie wychowania religijnego
b) wyzwalanie ciekawości i wrażliwości duchowej
c) poszerzanie wiadomości o polskich świętych

II Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas 1 – 6 szkoły podstawowej.

III Warunki i zasady udziału w Konkursie
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. Konkurs odbędzie się w dniach 27 października do 5 listopada 2021r.
3. Konkurs dla uczniów klas 1 – 6 szkoły podstawowej
Rozpoznaj jak największą ilość wizerunków świętych z ilustracji /gazetka w budynku klas 4 – 6/ lub pliku pdf na szkolnej stronie internetowej.
Zapozuj ( 3.11 – środa i 4.11 – czwartek na przerwie po 3 lub 4 lekcji) do zdjęcia w niebiańskiej fotobudce w szkolnym ogrodzie.
Uzupełnij tabelkę z rozpoznanymi postaciami w kolejności występującej w prezentacji lub na gazetce i wrzuć do urny przy portierni w budynku głównym do 04 listopada.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 listopada 2021 r., lista nagrodzonych zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły.

Koordynatorzy konkursu
Barbara Kondrot
Marta Chartuniewicz – Bober