Świeże nasadzenie drzew i krzewów

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do programu edukacji przyrodniczej w ramach promocji lasów i drewna – realizując projekt konkursu  „Klasa z drewna” organizowanego przez Lasy Państwowe. Mogliśmy wziąć udział w zajęciach, które ukazują, że las to niezwykłe miejsce, pełne tajemnic i piękna. Z zapałem „detektywa” uczniowie rozpoznawali gatunki drzew po liściach, drewnie, korze.
Okazją do całego cyklu wydarzeń „leśnych”, do nasadzenia nowych sadzonek drzewek świerku, sosny i innych krzewów było świętowanie dnia drzewa i tygodnia lasu.