Światło nosisz je w sobie

W piątek 15 grudnia odbyło się czuwanie adwentowe pod hasłem „Światło nosisz je w sobie”, które prowadził ks. Karol Lubowiecki. Nie zabrakło czasu na konferencję, pracę w grupach, adorację Najświętszego Sakramentu, śpiew i Eucharystię oraz agapę przy wspólnym stole. Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność w tym wyjątkowym czasie, a w sposób szczególny p. Dominice Zdrzałek i s. Annie Kalecińskiej za przygotowanie czuwania!