Wielkanocne przesłanie

On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” /Łk 24,36/

 Nowej, odrodzonej i jeszcze bardziej zażyłej relacji ze Zmartwychwstałym Panem.

On jest żywy i żyjący!

„Wczoraj” został w grobie.

„Dziś” otwiera nową szansę i niesie nadzieję.

Życzymy nieustającego i pełnego pokoju „dziś” z Tym, który zna każdego po imieniu!