Stypendium Prezesa Rady Ministrów!

Z wielką radością informujemy, że uczennica naszego Liceum – Matylda Florys z klasy 2a odebrała z rąk Śląskiego Wicekuratora Oświaty w Katowicach – p. Dariusza Domańskiego dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.

Zgodnie z art. 90h ust. 1 ustawy o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Prezes Rady Ministrów przyznaje stypendium jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!