Sport Klub

899

Za nami kolejny miesiąc dodatkowych zajęć w ramach Sport Klubów, które w klasach trzecich prowadzi p. Kasia Koczy.
Celem programu, koordynowanego przez MEiN oraz Akademie Wychowania Fizycznego, jest wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Poprzez gry i zabawy ruchowe dzieci nie tylko poprawiają swoją kondycję fizyczną, ale również odbudowują relacje z rówieśnikami. Dzięki różnorodności sprzętów dostępnych w naszej szkole uczniowie mają szeroki wybór aktywności, przez co zajęcia są bardzo atrakcyjne.