Śląskie Gody – Boże Narodzenie

Dzisiaj z wizytą w pobliskim Muzeum im. o. Emila Drobnego była świetlica klas drugich SP. Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej: „Śląskie Gody – Boże Narodzenie”. wszystkim towarzyszyło żywe zainteresowanie zwyczajami i obrzędami związanymi za świętami Bożego Narodzenia na Śląsku. Całości prezentacji i pokazu nie brakowało pytań i porównań z obecnymi zwyczajami panującymi w naszych domach.
Polecamy – warto zobaczyć, jak to dawnej było!