Rybnicki Biznesplan!

Cieszymy się sukcesem uczennic naszej szkoły: Julii Kumańskiej i Julii Kocur z klasy 4b LO, które znalazły się wśród grona laureatów konkursu Rybnicki Biznesplan organizowanego w ramach projektu Rybnik dla biznesu. Dziewczyny otrzymały nagrodę za zajęcie 5 miejsca realizując projekt: „EDUNEST Kumańska Kocur s.j”. To planowane przedsiębiorstwo w formie spółki jawnej, które ma na celu stworzenie centralnego punktu w Rybniku, skupiającego młodzież i oferującego wiele możliwości rozwoju. Misją firmy jest rozbudzenie ducha aktywności i poznawania mocnych stron oraz zdolności młodzieży poprzez kompleksowe centrum.
Dziewczynom gratulujemy kreatywności i pomysłu, życząc dalszych sukcesów!