Roraty ze św. Franciszkiem

Razem z całym Kościołem przeżywając tegoroczny Adwent spotykamy się we wtorki i w czwartki w kaplicy szkolnej na wspólnych roratach, by razem ze świętym Franciszkiem z Asyżu przygotować się do świąt Bożego Narodzenia (poniżej migawki z tego tygodnia).