Piosenka o św. Anieli

713

Uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych klas czwartych SP wraz z s. Janą Krogul przygotowali i opublikowali na YouTube piosenkę o św. Anieli Merici, której święto będziemy obchodzili w naszej szkole przed samymi feriami, w piątek 13 stycznia.