Od przeszłości do przyszłości

W ramach koła Laboratorium przyszłości uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z ginącym zawodem tkacza. Poznali budowę krosen i technikę tkania. Każdy uczestnik warsztatów przygotował osnowę i wątek. To było ciekawe doświadczenie!

!