Nowy quiz biblioteczny

Zapraszamy do zabawy. W bibliotece przydatne materiały 🙂

Odpowiedzi przynosimy do biblioteki lub ślemy na adres @ nauczyciela bibliotekarza (podawany często) do połowy kwietnia

Bezbłędnie konkurs rozwiązali:
– Mateusz K. 7a SP
– Antonina Ż. 6a SP
– Jan Ż. 3e LO
– Łukasz K. 1b LO
– Jakub P. 5b SP
– Joanna P. 7b SP
– Emilia S. 4a SP
– Jakub G. 7b SP
– Karol Z. 7b SP
– Artur S. 5a SP
– Katarzyna P. 4b SP
– Szymon Z. 4a SP
– Piotr L. 1a SP
– Aleksandra N. 1a LO (jedna nieścisłość)

Blankiet do pobrania