Nasi na gali Rybnickiego Prymusa!

Martyna Hołomek z klasy 1c LO, Dawid Kuczera z klasy 8B SP i Adam Heine z klasy 7B SP otrzymali dziś tytuł Rybnickiego Prymusa w dziedzinie kultury i nauki (na zdjęciu). Rybnickimi Prymusami zostało jeszcze trzech naszych uczniów z ramienia innych placówek: Lidia Brachman z klasy 1a LO, Antonina Żukowska z klasy 7A SP oraz Hubert Tomanek z klasy 3A SP za osiągnięcia muzyczne i plastyczne. Gratulujemy uczniom oraz nauczycielom i osobom przygotowującym ich do konkursów!