Mericiada

99

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu MERICIADA!

Regulamin wydarzenia  „Mericiada”

  1. Celem wydarzenia jest propagowanie wiadomości o św. Anieli Merici i jej dziele.
  2. Konkurs będzie przeprowadzony na 2 kategoriach wiekowych: SP1-3 oraz SP 4-6.
  3. Klasy SP 1-3 przygotowują podczas zajęć lekcyjnych pracę plastyczną na temat „Życie św. Anieli” do 18 grudnia 2019. Spośród prac w klasach, wychowawca wybiera 3 prace, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu i spośród których zostaną wybrane prace zwycięskie podczas Apelu 29.01.2020.

Przy wyborze prac istotne będą: samodzielność, zgodność z tematem, estetyka, pomysłowość.

  1. Klasy SP4-6 będą brać udział w turnieju, w którym grupy z poszczególnych klas będą rywalizować pod względem znajomości historii i działalności św. Anieli Merici. Obowiązujące treści wszyscy uczniowie otrzymają za pomocą dziennika LIBRUS.

– I etap – odbędzie się 13 grudnia 2019. Będzie polegał na rozwiązaniu zadań, które uczniowie będą odczytywać za pomocą kodów QR. Może w nim wziąć udział każda grupa klasowa (5-6 osób) zgłoszona do 9 grudnia 2019 przez kartę zgłoszeniową do s. Małgorzaty. Każda grupa musi być wyposażona w jeden telefon komórkowy, który ma aplikację do sczytywania kodów QR. Tego dnia na czas konkursu grupa będzie mogła go użyć na terenie szkoły. Spośród zgłoszonych grup z każdej klasy zostanie wyłoniona najlepsza, która stanie do etapu II

– II etap – odbędzie się 29.01.2020 podczas wspólnego Apelu. Sześć grup weźmie udział w turnieju reprezentując swoje klasy w wiedzy o św. Anieli Merici.

  1. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni.
  2. Zapraszamy do wspólnej zabawy.