Matematyczna Liga Zadaniowe

LOGO: Drzewo symbolizuje mądrość płynącą z człowieka, dążenie do rozwoju i ambicje. Korona drzewa symbolizuje umysł.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-6 SP do udziału w Matematycznej Lidze Zadaniowej REGULAMIN, której celem jest:

  • rozbudzenie zamiłowania do matematyki,
  • kształtowanie umiejętności wykorzystania już zdobytej wiedzy do rozwiązania nietypowych zadań,
  • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni,
  • doskonalenie właściwego sposobu redagowania rozwiązań zadań.

ZADANIA na wrzesień: