Klasa z drewna – JEST!

W naszym projekcie „Campus leśny” który wziął udział w konkursie organizowanym przez Lasy Państwowe założeniem było, aby uczniowie obok możliwości uczestniczenia
w zajęciach lekcyjnych w salach szkolnych mogli spędzać czas podczas przerw śródlekcyjnych – spacerować, bawić się w otoczeniu drzew i zieleni. Dużym przedsięwzięciem finansowym w realizacji projektu było wybudowanie „Klasy z drewna”: wiaty ocienionej z ławostołami dla 24 uczniów i opiekunów. Jest to miejsce przestronne, gdzie w całej pełni można wykorzystywać różnorodne metody nauczania oparte na obserwacji, doświadczeniu i eksperymencie – po prostu urocze!