TIK-TOK JEZUSA (2)

253

W drugiem dniu szkolnych rekolekcji klas 4-6 zastanawialiśmy się, Jakie TikToki nagrałby Jezus? Z pewnością byłyby ich cztery: KOCHAM CIĘ!, JESTEŚ GRZESZNIKIEM, ODDAŁEM ZA CIEBIE ŻYCIE i JAKA BĘDZIE TWOJA DECYZJA? To najważniejsze wiadomości (kerygmat), które chce nam przekazać Jezus.

Po wspólnej konferencji każda z klas udała się dzisiaj na Drogę Krzyżową w naszym szkolnym ogrodzie oraz uczestniczyła w 2-godzinnych warsztatach i wspólnym podsumowaniu dnia.

WARSZTATY

Zadanie 1 (dla klas 4, 5 i 6)

A: Uzupełnij swój „Dziennik rekolekcyjny” 

B: Z dwóch patyków przygotuj swój KRZYŻ. Na krzyżu zawieś małą karteczkę z wybranym cytatem z Ewangelii. Cytat – Słowo Boże przepisz własnoręcznie.

Przygotowane krzyże uczniowie zawieszają na klasowej gazetce.
Klasy 5 i 6 biorą najpierw swoje krzyże na Drogę Krzyżową.

Zadanie 2  Uczniowie wykonują w grupach 4-5 osobowych plakaty w następującej tematyce:

Klasy czwarte: Temat: Miłość Boża; Temat: Grzech

Klasy piąte: Temat: Jezus mnie odkupił i zbawił; Temat: Wiara i nawrócenie

Klasy szóste: Temat: Duch Święty; Temat: Wspólnota, Kościół