Hej kolęda, kolęda …

Ostatnie rytmy przed szkolną przerwą zimową to żywy śpiew kolęd uczniów klas 1-6 SP. Niemal każdy mógł się znaleźć blisko sceny i dołączyć od siebie kilka dźwięków wykonywanych na grzechotkach, tamburynach lub dzwoneczkach.
Dziękujemy Tomaszowi Wójcikowi, absolwentom naszej szkoły, którzy był inicjatorami tego spotkania.