Graliśmy w ZIELONE!

Małe fotograficzne podsumowanie wiosenno- ekologicznej akcji. Laureaci odebrali już swoje dyplomy i wylosowali nagrody niespodzianki.

Bardzo zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach: