EKOlonie’24

Zapraszamy na EKOlonie’24! Zapisy przyjmuje s. Benedykta Łaznowska poprzez Librus. Ponieważ liczba miejsc jest niestety ograniczona ważna jest kolejność zgłoszeń potwierdzona złożonymi w sekretariacie szkoły: wypełnioną KARTĄ Kwalifikacyjną Uczestnika Półkolonii oraz wpłatą wpisowego – 70 zł.
SZCZEGÓŁOWE informacje wraz z regulaminem odpoczynku przesłane zostaną poprzez dziennik elektroniczny 3 grudnia 2023 r.