Dzień świętości ŻYCIA

Dnia 8 kwietnia uczniowie z klas 4-6 SP w symboliczny sposób podkreślili wyjątkowy charakter dnia. Chcieliśmy wszyscy ucieszyć się swoim życiem i wyrazić wdzięczność za dar życia. Z tej to okazji uczniowie przyszli do szkoły ubrani na zielono lub żółto, co symbolizowało słońce, światło i radość oraz nadzieję i świeżość. W klasach przygotowano też sentencje o radości życia. Na porannym apelu modliliśmy się o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci i przypomnieliśmy sobie, że życie każdego z nas jest święte i jest darem. Na koniec śpiewaliśmy piosenkę: „Nikt nie jest byle jaki, każdy jest jakiś”! To był dzień, w którym przypominaliśmy sobie nawzajem, żeby cieszyć się życiem i kochać siebie i innych!