Wymiana polsko – niemiecka (cz. 3)

W weekend uczniowie uczestniczący w wymianie polsko-niemieckiej realizowali program przygotowany przez rodziny, które ich goszczą (park rozrywki Phantasialand, Laserhouse, wyścigi samochodowe, miasteczko Koblenz i inne). Nauczyciele natomiast mieli okazję uczestniczyć w uroczystej sumie, odprawionej w katedrze w Kolonii.