Dzień Edukacji Narodowej

Dzisiaj – 13 października – w naszej szkole miały miejsce obchody Dnia Edukacji Narodowej. 14 października 1773 roku została powołana Komisja Edukacji Narodowej, która miała zrewolucjonizować ówczesny system szkolnictwa. Na pamiątkę tamtych wydarzeń co roku 14 X obchodzimy święto wszystkich osób związanych z oświatą. Na wszystkich poziomach edukacyjnych odbywały się spotkania uświetnione krótkim występem artystycznym uczniów i wręczeniem poszczególnym nauczycielom nagród dyrektora. O godzinie 9.00 cała społeczność szkolna zgromadziła się w Kościele oo. Werbistów, gdzie odbyła się uroczysta Eucharystia. Podczas mszy św. modlono się za nauczycieli i pracowników szkoły o siły potrzebne w nauczaniu i wychowaniu młodego pokolenia. Życzenia złożyli: Siostra Przełożona, Pani Dyrektor, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.