Przyroda Słowem Malowana

Kończący się tydzień w szkole był pełen wyzwań leśnych. 10 października odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursie recytatorskim „Przyroda słowem malowana”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie szkoły podstawowej. Młodzi uczestnicy zaprezentowali się wspaniale recytując wiersze, których tematyka inspirowana była pięknem polskiej fauny i flory. Konkurs przeprowadzony był w ramach projektu „Campus leśny” organizowanego przez Lasy Państwowe. Głównym celem konkursu – jak i towarzyszącym mu wydarzeniom – było rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody: niezwykłych opisów, pełnych tajemnic i piękna ukrytego w poezji.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału w konkursie!