Cztery pory roku

Spotkanie z muzyką na żywo to „oddech” dla duszy. Tematem dzisiejszego, w którym uczestniczyli uczniowie klas 1-3, a po nich 4-6, były Cztery pory roku Antonio Vivaldiego.