Budujemy „studnię”

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne dla klas 1-3 SP, których tematem przewodnim jest hasło „U studni Jakuba”. Rekolekcje prowadzi ks. Marek Bernacki – proboszcz Rybnickiej Bazyliki. Na początku dnia spotkaliśmy się w kaplicy by rozpocząć rekolekcje od krótkiej modlitwy. Ksiądz Marek wprowadził nas w temat rekolekcji – zachęcił, abyśmy podczas tych trzech dni zbudowali razem z Jezusem studnię, z której będziemy mogli zaczerpnąć wody żywej. By ją wybudować musieliśmy najpierw posprzątać te rzeczy, które przy budowie się nie przydadzą. Następnie w klasach tworzyliśmy z papieru cegły, na których pisaliśmy swoje grzechy – te cegły przynieśliśmy potem do kaplicy, gdzie stworzyliśmy mur, który chcemy zniszczyć, by być bliżej Jezusa. Ksiądz Marek przybliżył nam również opowieść z Pisma Świętego, w której Jezus spotkał Samarytankę przy studni. Opowieść ta będzie nam towarzyszyła przez wszystkie dni rekolekcji.