42. rocznica wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego

Dzisiaj przypada 42. rocznica wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego. Wówczas władzę objęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na ulicach pojawiło się wojsko i samochody opancerzone. Wielu działaczy umieszczono w ośrodkach internowania, a społeczeństwo zastraszono godziną milicyjną, zawieszeniem łączności i utrudnionym dostępem do podstawowych artykułów spożywczych i higienicznych. Najbardziej dramatyczne były wydarzenia z 16 grudnia 1981 r. gdy wojsko ostrzelało KWK „Wujek „. Śmierć poniosło 9 górników, było też wielu rannych. Najmłodszą ofiarą Stanu Wojennego jest 19-letni uczeń Piotr Majchrzak.

Uczniowie naszego liceum wzięli udział w apelu upamiętniającym minione wydarzenia oraz tych, którzy zginęli i wiele polskich rodzin, które doświadczyły cierpienia tamtych dni.