30. Akcja Sprzątania Świata – Polska

Jak co roku, klasa 3A i 3B SP wzięły udział w Akcji Sprzątanie Świata Polska organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Uczniowie wraz z nauczycielami wybrali się do pobliskich parków miejskich by tam posprzątać odpady. Całej akcji towarzyszyła również pogadanka
o konieczności dbania o naszą planetę, a w szczególności dbania o najbliższe miejsce
w którym mieszkamy, uczymy się. Mamy nadzieję że daliśmy przykład innym napotkanym osobom, jak można w prosty sposób zadbać o środowisko.