Spotkanie Absolwentów

Tradycją naszej szkoły (oraz wszystkich szkół urszulańskich w Polsce) są spotkania Absolwentów, które odbywają się co roku w niedzielę poprzedzającą (lub następującą po) Uroczystości św. Urszuli – Patronki szkół urszulańskich na całym świecie.

Dziś miało miejsce takie spotkanie, które rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem k. Jakuba Dąbrowskiego – duszpasterza naszej szkoły, a skończyło na spotkaniu w gronie przyjaciół i znajomych, przy (również tradycyjnym) urszulańskim placku.

Dzisiejsze spotkanie Absolwentów wpisało się w obchody Jubileuszu 100 lat urszulanek w Rybniku!