„Zadomowieni w Bogu” w misji

Nasze urszulańskie rodziny z ZSU w Rybniku miały ogromną radość i zaszczyt poprowadzić Adwentowy dzień skupienia dla rodzin z urszulańskiej SP 159 w Krakowie. Skupienie odbyło się 2 grudnia, w sobotę. Jedna z rodzin podzieliła się świadectwem wiary i doświadczeniem otwierania się na Boże światło w codzienności. Druga natomiast rodzina wprowadziła zebranych w temat wspólnej modlitwy i adoracji, który także nawiązywał do ŚWIATŁA, jakim jest Jezus Chrystus. Rodzice prowadzili również rozważania w czasie adoracji i śpiew.
Było też spotkanie „przy kawie”, w czasie którego rodziny krakowskie i rybnickie mogły się poznać, porozmawiać i wymienić różnymi doświadczeniami. Dziękujemy dyrektorce SP 159 w Krakowie – s. Agnieszce Młynarczykowskiej za zaufanie i zaproszenie naszych „Zadomowionych w Bogu” do wprowadzenia rodzin w Adwent.
To był naprawdę piękny czas i dobre doświadczenie wzajemnego umocnienia się w wierze!